Систем за менаџмент на такси компании

Предности на GLOBSALDO Taxi


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци …
Повеќе


GLOBSALDO Taxi Функции на диспечерот


 • Адресен модел
 • Кориснички информации
 • Интуитивен кориснички интерфејс

Повеќе


GLOBSALDO Taxi Aвтоматизирани процеси


 • Нарачки кои чекаат
 • Закажување
 • Служење на повеќе такси компании
 • Повторливи закажувања
 • Организација на такси станиците
 • Користење на зоните

Повеќе


Што претставува GLOBSALDO Taxi?


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци и зголемена продуктивност како и задоволни корисници.

Нашиот сервис овозможува:

 • Зголемена оперативна ефикасност
 • Зголемен капацитет за раст и развој
 • Подобрување на работните услови
 • Зголемено задоволство кај корисниците


Зошто GLOBSALDO Taxi?


GLOBSALDO Taxi:

 • Придонесува за намалување на оперативните трошоци
 • Редовните корисници на такси услугата можат и самите да ја процесираат својата нарачка за возило, преку мобилен телефон или WEB аплиакција.
 • Создава професионална работна средина за возачите и диспечерите
 • Корисник во најкраток можен рок добива потврда за нарачката.
 • Овозможува во исто време да се услужат и поголем број на корисници.
 • Пристигнатите нарачки веднаш се препраќаат до најблиското слободно возило.
 • Овозможува полесна и побрза комуникација со возачите од класичниот систем на радио станица.
 • Системот го намалува и потребното време и потребните трошоци за обука на новиот персонал.