Автоматско следење на подвижни објекти

Стандардни опции


Освен податоци за локација на возило GLOBSALDO има низа на стандардни опции како и можност за интегрирање на дополнителни информации…
Повеќе


Предности на GLOBSALDO AVL сервисот


 • Намалување на трошоците за експлоатација на возниот парк и подобрување на квалитетот на работење
 • Подобрување на квалитетот на услугите кон клиентите
 • Подобрување на безбедноста на возачите и товарот во возилата

Повеќе


ЗОШТО GLOBSALDO?


 • 100% сопствен развој на софтверско решение…
 • Можност за 100% инсталирање на системот во простоии и на хардвер на корисникот…
 • Прилагодување на софтверско решение кон корисникот….
 • Можност за паралелна имплементација на десктоп…
 • Независност од GPS уред…

Повеќе

Што е GLOBSALDO?


GLOBSALDO е интегриран систем за лоцирање и менаџирање на возила и лица во реално време, како и анализа и оптимизација на ефикасноста на возниот парк на основа на податоци складирани во базата на податоци.

GLOBSALDO е комплетен сет на хардверски и софтверски алатки со практично неограничени можности за персонализација и прилагодување на специфични потреби на корисниците.

GLOBSALDO користи GPS уред кој ги пренесува (GPRS/SMS) информациите кон/ од WEB серверот за одредување на локацијата и состојбата на секоие возило и лице.
Истиот уред овозможува директа комуникација (SMS,разговори,GPRS) помеѓу возачот и неговата компанија.


Корисници на GLOBSALDO AVL сервисот


GLOBSALDO е професионален систем наменет за компании со возен парк од едно до повеќе илјади возила. Toj нуди комплетно решение за повеќе типови на бизниси, благодарејќи на широката палета на функции, како и можности за индивидуални прилагодувања:

 • Логистички и дистрибутивни компании
 • Транспортни компании
 • Такси компании
 • Јавен транспорт (градски, меѓуградски автобуски или друг вид на превоз)
 • Агенции за обезбедување
 • Компании кои обезбедуваат курирски услуги
 • Градежни компании
 • Компании за изнајмување на возила или друга механизација

Решение за TAXI компании
Тековно поддржани GPS уреди