GLOBSALDO Taxi Функции на диспечерот

Што е GLOBSALDO Taxi?


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци …
Повеќе


GLOBSALDO Taxi Aвтоматизирани процеси


  • Нарачки кои чекаат
  • Закажување
  • Служење на повеќе такси компании
  • Повторливи закажувања
  • Организација на такси станиците
  • Користење на зоните

Повеќе


Предности на GLOBSALDO Taxi


GLOBSALDO Taxi претставува интегриран за управување на флота од возила. Системот ќе Ви овозможи оптимално управување на диспечерскиот систем, зголемување на приходите преку намалување на оперативните трошоци …
Повеќе

Функции


  • Адресен модел: The GLOBSALDO Taxi диспечерот користи адресен модел за географскиот регион. Овој модел е отворен за прилагодливи надоградби во зависност од корисничките потреби. Покрај типичните прашања, адресниот модел поддржува и прашања кои содржат имиња на компании, специфично именувани области и сл.
  • Кориснички информации: Сите релевантни информации за постоечките корисници кои се зачувуваат во база, се веднаш прикажувани на екранот. Овие информации можат значајно да го намалат времето потребно за испраќање на таксито, бидејќи овој процес го прескокнува процесот на одбирање адреса. Освен тоа, постои можност за чување на било какви потребни информации по желба на клиентот. Сите овие информации можат да бидат пренесени до одбраното возило.
  • Интуитивен кориснички интерфејс: Диспечерската апликација е градена така што го минимизира времето потребно за било која операција извршена од вработениот. Ова вклучува, автоматско завршување на бараната адреса, автоматска идентификација на клиентот, моментално известување за очекувана нарачка.