Зошто GLOBSALDO?

Што е GLOBSALDO?


GLOBSALDO е интегриран систем за лоцирање и менаџирање на возила и лица во реално време, како и анализа и оптимизација на ефикасноста на возниот парк на основа на податоци складирани во базата на податоци…
Повеќе


Стандардни опции


Освен податоци за локација на возило GLOBSALDO има низа на стандардни опции како и можност за интегрирање на дополнителни информации…
Повеќе


Предности на GLOBSALDO AVL сервисот


  • Намалување на трошоците за експлоатација на возниот парк и подобрување на квалитетот на работење
  • Подобрување на квалитетот на услугите кон клиентите
  • Подобрување на безбедноста на возачите и товарот во возилата

Повеќе

Што ви нуди нашиот сервис?


  • 100% сопствен развој на софтверско решение. Тоа овозможува брзо и сигурно воведување на нови софтверски модули и прилагодување на постоечките кон конктретните потреби на клиентот.
  • Можност за 100% инсталирање на системот, решение во простории и на хардвер на корисникот, доколку е истото потребно од безбедности причини ( полиција, трансфер на пари и други добра)
  • Прилагодување на софтверско решение (опции, графички интерфејц, извештаи) кон конкретен корисник, транспарентно за останатите корисници на системот
  • Можност за паралелна инплементација и на desktop,WEB интерфејс и мобилни апликации кои работат паралелно и транспарентно еден на друг
  • Брза изработка на нови прегледи (извештаи) на барање на клиентите, најчесто во рок од 24 часа по прифатеното барање
  • Независност од тип на GPS уред. GLOBSALDO во својата стандардна понуда нуди GPS уреди од повеќе светски производители, но овозможува (бесплатна) интеграција на уреди кои корисникот самостојно ги набавил и/или вградил во неговите возила.