Стандардни опции

Што е GLOBSALDO?


GLOBSALDO е интегриран систем за лоцирање и менаџирање на возиал и лица во реално време, како и анализа и оптимизација на ефикасноста на возниот парк на основа на податоци складирани во базата на податоци…
Повеќе


Предности на GLOBSALDO AVL сервисот


 • Намалување на трошоците за експлоатација на возниот парк и подобрување на квалитетот на работење
 • Подобрување на квалитетот на услугите кон клиентите
 • Подобрување на безбедноста на возачите и товарот во возилата

Повеќе


ЗОШТО GLOBSALDO?


 • 100% сопствен развој на софтверско решение…
 • Можност за 100% инсталирање на системот во простоии и на хардвер на корисникот…
 • Прилагодување на софтверско решение кон корисникот….
 • Можност за паралелна имплементација на десктоп…
 • Независност од GPS уред…

Повеќе

Што ви овозможува GLOBSALDO?


Освен податоци за локацијата на возилото, GLOBSALDO има низа на стандардни опции како и можност за интегрирање на дополнителни информации:

  Сензори
 • Сензор за патници
 • Сензори за врати, кабини за товар или затворачи на резервоар за гориво
 • Сензори за мерење на проток и/или количество на бензин во резервоар
 • Сензори за температура
 • Алармирање

 • Читачи на РФ картички ( идентификација на возач/клиент)
 • Пречекорување на максимално дозволени брзини
 • Информации за застанување
 • Информации од CAN BUS на возилото/ камионот (FMS Interface)
 • Далечинско исклучување на морот на возило
 • Притиснат тастер за аларм
 • Аларм за движење
 • Аларм за влез/ излез од геозона
 • Аларм за ставање на возило во погон
 • Аларм за губење на ГПС координати
 • Аларм за вклучување/исклучување на ГПС уред
 • Аларм за празна батерија
 • Аларм за прекинување на напојувањето на ГПС уред
 • Зони

 • Дефинирање на дневни, неделни или произволни рути на движење на возилата како и оптимизирање на планови за дистрибуција. Сите аларми за неисполнување на рута се генерираат во реално време и може да се добијат преку стандарден интерфејс, e-mail или SMS
 • Самостојно генерирање на т.н “гео-зони” од страна на корисникот. Тоа се локации на мапата со дефинирани граници (круг, полигон) , како магацини, продавници и слично. Со нив, корисникот може преку стандардните извештаи да има увид во времето кога возилото/ лицето влегле/излегле во/од зоната, како и колку време се задржале во истата
 • Групирањето се врши по групи (сектори) и типови на возила заради нивно полесно и поефикасно менаџирање
 • Експортирање на податоците во други формати со што се овозможува нивна дополнителна анализа во други
  системи на компанијата (сметководство, односи со корисници, продажба и слично)